Trwa ładowanie proszę czekać ...

Odpowiednia konserwacja przekładni łańcuchowych

23 maja 2016

Regularne wykonywanie kontroli wizualnej przekładni łańcuchowych to normalne czynności, od których odstępstw się raczej nie dokonuje, co jednak nie oznacza, że każda kontrola wizualna prowadzona jest w sposób prawidłowy.

W czasie idealnie wykonanej kontroli wizualnej konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi na wydłużenie łańcucha, jego naprężenie i stan smarowania, jak również na ślady zużycia spowodowane nieprawidłowym śladem. Kontrola wydłużenia spowodowanego zużyciem Długość łańcucha mierzy się poprzez określenie podziału oraz ilości ogniw X. Jego wydłużanie się spowodowane zużyciem jest zjawiskiem naturalnym i spodziewanym, które w wielu przypadkach można nawet stwierdzić bez demontażu łańcucha.

regeneracja łańcuchaZazwyczaj, jeśli tylko do pomiaru z odpowiednim obciążeniem wykorzystano dużą liczbę ogniw (20-40), stwierdzane różnice są niewielkie. Konieczność wymiany łańcucha stwierdza się jeśli jego wydłużenie osiąga 3%, 2% lub 1% dla odpowiednio przekładni zwykłych, przekładni wysoko wydajnych i w przekładniach specjalnych, na przykład w biegu synchronicznym. Poprawienie żywotności łańcucha można uzyskać poprzez kontrolowane doprężanie, czyli napinanie łańcucha. Należy to robić ostrożnie, by naprężenie nie było zbyt duże i by nie stosować zbyt dużych przelotów.

Łańcuchy równolegle biegnące powinny być napinane razem poprzez wspólny wał. W przypadku braku urządzeń do automatycznego napinania, można to zrobić ręcznie poprzez kontrolę odstępu osi. Jeśli zużycie jest cały czas stosunkowo małe i nie przekracza właściwości krytycznych, łańcuch może być skrócony poprzez usunięcie jego pojedynczych ogniw. Rozłączanie i ponowne łączenie łańcuchów rolkowych powinno się odbywać z wykorzystanie odpowiednich narzędzi dopasowanych do typu sworzni łączących ogniwa.

Po procedurze konieczne jest także ponowne smarowanie łańcucha, co odbywać się może dopiero po oczyszczeniu łańcucha lub koła łańcuchowego z większych zanieczyszczeń. W przeciwnym przypadku smar nie wniknie pod brzeg płytki. Najskuteczniejszymi narzędziami do czyszczenia łańcuchów są benzyna i twarde szczotki. Nie zaleca się zanurzania łańcuchów w substancjach czyszczących, ponieważ ich całkowite usuniecie po zabiegu jest niemożliwe, co spowoduje gorsze przyleganie smaru i wyższe zużycie elementów. Jeśli koła łańcuchowe się nie zbiegają lub są ustawione ukośnie, na łańcuchu pojawi się dodatkowe zużycie mechaniczne. Należy na to zwracać uwagę zwłaszcza w sytuacji, kiedy nowe łańcuchy zostały nałożone na stare koła łańcuchowe.