Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czynniki wpływające na prędkość skrawania, głębokość i posuw narzędzia

10 grudnia 2021

Tokarka CNC może być wyposażona w rewolwer wielostanowiskowy lub rewolwer siłowy. Posiada szeroki zakres wydajności obróbki. Może przetwarzać liniowe cylindry, skośne cylindry, łuki i różne wątki, rowki, ślimaki i inne złożone przedmioty obrabiane. Posiada interpolację liniową, interpolację kołową Arc ma różne funkcje kompensacyjne i odegrał dobry efekt ekonomiczny w masowej produkcji złożonych części. Podczas programowania tokarki CNC, kwota cięcia dla każdego procesu musi zostać określona. Przy wyborze parametrów cięcia, musimy w pełni rozważyć różne czynniki, które wpływają na cięcie, wybrać prawidłowe warunki cięcia i rozsądnie określić parametry cięcia, co może skutecznie poprawić jakość obróbki i wydajność.

Warunki, które generalnie wpływają na prędkość cięcia, głębokość i posuw to:

Sztywność obrabiarek, narzędzi, narzędzi skrawających i przedmiotów obrabianych,

Prędkość skrawania, głębokość skrawania, posuw skrawania,

dokładność obrabianego przedmiotu i chropowatość powierzchni,

Trwałość narzędzi i maksymalna wydajność.

Rodzaje cieczy chłodząco-smarujących i metody chłodzenia

Twardość materiału obrabianego i warunki obróbki cieplnej.

Ilość obrabianych przedmiotów

Żywotność obrabiarki.

Wśród powyższych czynników głównymi są: prędkość skrawania, głębokość skrawania i posuw skrawania.

1. Czynniki wpływające na prędkość skrawania narzędzia

Podczas programowania, programista musi określić wielkość cięcia dla każdego procesu. Wybierając parametry cięcia, musimy w pełni rozważyć różne czynniki, które wpływają na cięcie, wybrać prawidłowe warunki cięcia, a rozsądna prędkość cięcia bezpośrednio wpływa na wydajność cięcia. Jeśli prędkość cięcia jest zbyt niska, czas cięcia będzie dłuższy, a narzędzie nie może wykonywać swoich funkcji. Jeśli prędkość cięcia jest zbyt szybka, chociaż czas cięcia może zostać skrócony, narzędzie jest podatne na wysokie ciepło, co wpływa na żywotność narzędzia. Istnieje wiele czynników, które określają prędkość cięcia, które można podsumować w następujący sposób:

(1) Materiał narzędzia.

Określenie ilości cięcia może skutecznie poprawić jakość obróbki i wydajność.

Różne materiały narzędziowe mają różne maksymalne prędkości skrawania. Odporna na wysoką temperaturę prędkość cięcia narzędzi ze stali szybkotnącej jest mniejsza niż 50m/min, odporna na wysoką temperaturę prędkość cięcia narzędzi z węglików spiekanych może osiągnąć ponad 100m/min, a odporna na wysoką temperaturę prędkość cięcia narzędzi ceramicznych może wynosić nawet 1000m/min.

(2) Materiał obrabianego przedmiotu

Twardość materiału obrabianego wpływa na prędkość cięcia narzędzia. Gdy to samo narzędzie przetwarza twarde materiały, prędkość cięcia powinna zostać zmniejszona, a podczas przetwarzania bardziej miękkich materiałów prędkość cięcia może zostać zwiększona.

(3) Żywotność narzędzia

Jeśli czas użytkowania narzędzia (żywotność) jest długi, należy zastosować niższą prędkość skrawania. I odwrotnie, można zastosować wyższą prędkość skrawania.

(4) Głębokość skrawania i ilość skrawania

Jeśli głębokość cięcia i ilość podawania są duże, opór cięcia jest również duży, a ciepło cięcia wzrośnie, więc prędkość cięcia powinna zostać zmniejszona.

(5) Kształt narzędzia

Kształt narzędzia, wielkość kąta i ostrość krawędzi tnącej mają wpływ na wybór prędkości cięcia.

(6) Stosowanie chłodziwa

Obrabiarki o dobrej sztywności i wysokiej precyzji mogą zwiększyć prędkość cięcia; w przeciwnym razie prędkość cięcia musi zostać zmniejszona.

Wśród wyżej wymienionych czynników, które wpływają na prędkość cięcia, materiał narzędzia ma największy wpływ.

2. Czynniki wpływające na głębokość skrawania narzędzia

Głębokość skrawania jest ograniczona głównie przez sztywność obrabiarki. Gdy sztywność obrabiarki na to pozwala, głębokość skrawania powinna być jak największa. Jeżeli nie jest ona ograniczona dokładnością obróbki, głębokość skrawania może być równa naddatkowi na obróbkę części. W ten sposób można zmniejszyć liczbę przejść.

Prędkość obrotowa wrzeciona powinna być ustalona w zależności od dopuszczalnej prędkości skrawania obrabiarki i narzędzia. Można ją wybrać metodą obliczeniową lub metodą tabeli look-up.

3. Czynniki wpływające na posuw skrawania narzędzia

Wielkość posuwu f (mm/r) lub prędkość posuwu F (mm/min) należy dobrać w zależności od dokładności obróbki, chropowatości powierzchni, materiału narzędzia i przedmiotu obrabianego. Maksymalny posuw jest ograniczony sztywnością obrabiarki, napędu posuwu i układu sterowania numerycznego.

Przy doborze wielkości skrawania programista musi wybrać taką wielkość skrawania, która odpowiada charakterystyce obrabiarki i najlepszej trwałości narzędzia zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi obrabiarki i trwałości narzędzia. Oczywiście można również zastosować metodę analogii do określenia wielkości skrawania na podstawie doświadczenia. Bez względu na to, jaka metoda jest stosowana do wyboru ilości cięcia, konieczne jest zapewnienie, że trwałość narzędzia może zakończyć przetwarzanie części, lub zapewnić, że trwałość narzędzia jest nie mniejsza niż jedna zmiana robocza, a minimalny czas nie może być krótszy niż połowa zmiany.