Trwa ładowanie proszę czekać ...

Typ narzędzia i typ procesu wymagany do frezowania powierzchniowego

17 listopada 2021

Od czego zależy kształtowanie powierzchni frezowania? Powstała powierzchnia frezowana może być powierzchnią osiową, promieniową lub złożoną, w zależności od rodzaju narzędzia i zastosowanego procesu.

Typ narzędzia do frezowania powierzchni

01. Powierzchnia generowana osiowo

Kształt dolnej części ostrza decyduje o jakości uzyskanej powierzchni. Łuk noska narzędzia (RE) wytwarza czasami iglicę. Wielkość iglicy zależy od promienia łuku i posuwu.

Płytki z równoległymi krawędziami skrawającymi (BS) mogą obrabiać powierzchnie płaskie. W zależności od tolerancji osiowej i bicia freza, najbardziej wystająca płytka wytwarza powierzchnię końcową.

Aby uzyskać najlepszą jakość powierzchni frezowania, należy zapewnić, aby posuw na obrót (fn = fz×zn) był mniejszy niż 80% BS.

Wraz ze wzrostem średnicy frezu (a w przypadku frezów o bardzo gęstych zębach) zwiększa się liczba zębów i posuw na obrót, co wymaga większej wartości BS. Gdy posuw na obrót przekroczy szerokość równoległej płaszczyzny, bicie osiowe frezu będzie miało wpływ na jakość powierzchni.

Aby uzyskać najlepszą jakość powierzchni frezowania:

1) Należy stosować płytki typu Wiper (wycieraczki) o BS co najmniej 25% większym od fn lub inne płytki frezarskie z wycieraczkami.

2) Użycie ostrzy cermetalowych pozwala uzyskać lepsze wykończenie

3) Użyj płynu do cięcia, aby uniknąć przyklejania się

Wiper Blade

Ostrza Wiper lub długie równoległe ostrza mogą osiągnąć większą średnicę wykończenia. Pióro wiper jest wyższe niż standardowe ostrze, aby zapewnić, że pióro wiper generuje ostateczną powierzchnię. Maksymalna wartość fn nie powinna przekraczać 80% wartości BS.

Ostrze okrągłe

Okrągłe ostrza lub ostrza z dużym promieniem noska mogą osiągnąć bardzo wysoką wydajność, ale nie mogą wytworzyć wysokiej jakości powierzchni. Im większa średnica frezu, tym gorsza jakość powierzchni.

02.Powierzchnia wytwarzana promieniowo

Przy zastosowaniu frezów czołowych, frezów ramieniowych lub frezów czołowych powstają powierzchnie promieniowe. Przy promieniowym wytwarzaniu powierzchni profil jest obrabiany na krawędzi bocznej narzędzia.

Każdy ząb jest obrabiany z wierzchołkiem (h), gdzie szerokość wierzchołka jest równa posuwowi na ząb fz, a głębokość wierzchołka jest określona zależnością między średnicą freza a fzem. Wielkość iglicy uzyskana w wyniku obliczeń teoretycznych jest najmniejsza.

03. Generowanie powierzchni złożonych

Podczas używania frezu kulowego, zostanie wygenerowana złożona powierzchnia.

Proces frezowania powierzchni

Według metody frezowania powierzchni, można podzielić na trzy kategorie: metoda trajektorii końcówki narzędzia, metoda narzędzia formującego i metoda generująca.

Metoda trajektorii końcówki narzędzia opiera się na trajektorii ruchu końcówki narzędzia w stosunku do powierzchni przedmiotu obrabianego, aby uzyskać geometrię powierzchni wymaganą przez przedmiot obrabiany, taki jak toczenie zewnętrznego koła, struganie płaszczyzny, szlifowanie zewnętrznego koła, toczenie powierzchni formującej z mistrzem itp. Trajektoria zależy od względnego ruchu narzędzia skrawającego dostarczonego przez obrabiarkę i przedmiotu obrabianego.

Metoda narzędzia formującego jest w skrócie nazywana metodą formowania. Do obróbki powierzchni formującej, takiej jak toczenie formujące, frezowanie formujące i szlifowanie formujące, używa się narzędzia formującego, które odpowiada ostatecznemu profilowi powierzchni przedmiotu obrabianego lub koła formującego itp. Ze względu na trudności w wytwarzaniu narzędzi do obróbki plastycznej, dlatego jest ona zwykle stosowana tylko do obróbki krótkich powierzchni formujących.

Metoda generująca nazywana jest również metodą hobbingową. Jest to względny ruch generujący narzędzia tnącego i przedmiotu obrabianego podczas przetwarzania, a chwilowa linia środkowa narzędzia i przedmiotu obrabianego wykonuje czyste toczenie ze sobą, utrzymując pewną relację stosunku prędkości między nimi, a przetwarzana powierzchnia jest powierzchnią obwiedni ostrza w tym ruchu, frezowanie kół zębatych, kształtowanie kół zębatych, golenie kół zębatych, honowanie kół zębatych i szlifowanie kół zębatych są częścią procesu generatywnego. Niektóre procesy skrawania mają cechy zarówno metody trajektorii wierzchołka narzędzia, jak i metody narzędzia formującego, np. toczenie gwintów. 

Dowiedz się więcej na: http://lancuchyrolkowe.eu