Trwa ładowanie proszę czekać ...

9 standardów do oceny jakości cięcia laserowego

2 listopada 2021

Wielu użytkowników nie wie, jak wybrać przy zakupie maszyny do cięcia laserowego, ani nie wiedzą, jak ocenić standard cięcia laserowego jakości cięcia maszyny. Dzisiaj, mam wymienione dziewięć elementów dla Ciebie, dla odniesienia.

1. Szorstkość.

Część tnąca lasera będzie tworzyć pionowe linie. Głębokość linii określa chropowatość powierzchni cięcia. Im płytsze linie, tym gładsza część cięcia. Chropowatość nie tylko wpływa na wygląd krawędzi, ale również na charakterystykę tarcia. W większości przypadków konieczne jest zminimalizowanie chropowatości, więc im płytsza tekstura, tym wyższa jakość cięcia.

2. Osadzanie materiału.

Maszyna do cięcia laserowego najpierw uderza warstwą specjalnej oleistej cieczy w powierzchnię obrabianego przedmiotu, zanim zacznie się topić i perforować. Podczas procesu cięcia, ze względu na gazyfikację i różne materiały nie są używane, klient używa wiatru, aby usunąć nacięcie, ale wyładowanie w górę lub w dół będzie również tworzyć depozyt na powierzchni.

3. Depresja i korozja.

Wklęsłość i korozja mają niekorzystny wpływ na powierzchnię krawędzi cięcia i wpływają na wygląd. Pojawiają się one w błędach cięcia, których generalnie należy unikać.

4. Glitch.

Powstawanie zadziorów jest bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o jakości cięcia laserowego. Ponieważ usunięcie zadziorów wymaga dodatkowej pracy, nasilenie i ilość zadziorów może intuicyjnie ocenić jakość cięcia.

5. Strefa wpływu ciepła.

Podczas cięcia laserowego, obszar wokół nacięcia jest ogrzewany. W tym samym czasie zmienia się struktura metalu. Na przykład, niektóre metale twardnieją. Strefa wpływu ciepła odnosi się do głębokości obszaru, w którym zmienia się struktura wewnętrzna.

6. Pionowość.

Jeżeli grubość blachy przekracza 10 mm, bardzo ważna jest pionowość krawędzi tnącej. W przypadku oddalenia się od ogniska, wiązka lasera staje się rozbieżna, a cięcie staje się szersze w kierunku góry lub dołu, w zależności od położenia ogniska. Krawędź cięcia odchyla się od linii pionowej o kilka setnych milimetra. Im bardziej pionowa krawędź, tym wyższa jakość cięcia.

7. Zniekształcona.

Jeśli cięcie powoduje gwałtowne nagrzewanie się przedmiotu, to ulega on odkształceniu. Jest to szczególnie ważne przy obróbce precyzyjnej, ponieważ kontury i elementy łączące mają zazwyczaj szerokość zaledwie kilku dziesiątych milimetra. Kontrolując moc lasera i stosując krótkie impulsy lasera można zmniejszyć nagrzewanie się części i uniknąć deformacji.

8. Szerokość cięcia.

Ogólnie rzecz biorąc, szerokość cięcia nie ma wpływu na jakość cięcia. Szerokość cięcia ma znaczenie tylko wtedy, gdy wewnątrz elementu tworzony jest szczególnie precyzyjny kontur. Wynika to z faktu, że szerokość cięcia określa minimalną wewnętrzną osnowę konturu. Wraz ze wzrostem grubości blachy zmienia się również szerokość cięcia. Zwiększa się. Dlatego, aby zapewnić taką samą wysoką precyzję, bez względu na szerokość cięcia, przedmiot obrabiany w obszarze obróbki wycinarki laserowej powinien być stały.

9. Linie.

Podczas cięcia grubych płyt z dużą prędkością, stopiony metal nie pojawi się w cięciu poniżej pionowej wiązki lasera, ale będzie rozpylał się z tyłu wiązki lasera. W rezultacie na krawędzi cięcia powstają zakrzywione linie, które podążają dokładnie za poruszającą się wiązką lasera. Aby skorygować ten problem, zmniejszenie prędkości posuwu pod koniec procesu cięcia może w znacznym stopniu wyeliminować powstawanie linii.