Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jakie są wymagania dla superhard CNC szlifowania części precyzyjnych

17 stycznia 2022

Szlifowanie super twardych ściernic mikroproszkowych może odbywać się na szlifierkach CNC do obróbki detali precyzyjnych. W przypadku szlifowania precyzyjnego, powinno być ono przeprowadzane na odpowiednich szlifierkach CNC do obróbki części precyzyjnych. Jednakże, ze względu na mały rozmiar drobnych cząstek ściernych w proszku, szlifierka powinna mieć poprzeczny system podawania na poziomie mikronów, aby zapewnić wymaganą głębokość szlifowania.

W rzeczywistości, pewne wymagania są stawiane szlifierce podczas szlifowania ściernic superściernych. Najlepiej jest mieć możliwość szlifowania na szlifierce ściernicami superściernymi. Wymagania stawiane szlifierkom ze ściernicami superściernymi obejmują przede wszystkim następujące aspekty.

  1. Szlifierka powinna charakteryzować się wysoką precyzją. W dokładności obrotu wrzeciona ściernicy, bicie promieniowe powinno wynosić <0,001 mm, a bicie osiowe <0,005 mm. Główne łożysko wału powinno być dynamicznym łożyskiem ciśnieniowym lub połączonym dynamicznym i statycznym łożyskiem ciśnieniowym, można również użyć łożyska hydrostatycznego. Aby zapewnić dokładność obróbki wymaganą przy szlifowaniu precyzyjnym.
  2. Szlifierka musi mieć wystarczającą sztywność, wysoką stabilność i niskie wibracje. Sztywność obrabiarki wpłynie na odporność jakościową i wibracyjną pończochy do szlifowania, wpływając w ten sposób na trwałość i żywotność superściernego koła szlifierskiego, a także na jakość procesu szlifowania. Ogólnie rzecz biorąc, wymagane jest zwiększenie sztywności zwykłej maszyny do szlifowania o około 50%.
  3. Wymaga to dobrego systemu posuwu z wysoką precyzją, jednolitą i stabilną prędkością, szerokim zakresem prędkości, wysoką prędkością, aby zapewnić wymagania dotyczące wydajności, a także niską prędkością, aby zapewnić wymagania dotyczące wielkości szlifowania, dokładności kształtu i chropowatości powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, minimalny posuw wzdłużny powinien wynosić O.lm/min lub nawet mniej, a minimalny posuw boczny (głębokość szlifowania) powinien wynosić 0.001-0.0005 mm/8t (st^single stroke). Przy szlifowaniu ściernic mikroproszkowych należy uwzględnić prędkość posuwu poziomego szlifierki, aby odpowiadała wielkości ziaren ściernych.
  4. Należy rozważyć obciąganie ściernic superściernych. Obciąganie ściernic superściernych będzie się wiązało z pewnymi specjalnymi urządzeniami, cieczami roboczymi, potrzebami parametrów obciągania itp. tak, że obrabiarka ma możliwość modyfikacji.
  5. Wszystkie ruchome części obrabiarki, takie jak część obrotowa wału głównego, część prowadząca ruch posuwowy itp. powinny być niezawodnie uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu się super twardych materiałów ściernych i spowodować poważne zużycie.
  6. Powinien istnieć kompletny system obróbki cieczy roboczej do szlifowania, aby zapewnić czystość i funkcjonalność cieczy roboczej do szlifowania, aby nie wpływać na chropowatość obrabianej powierzchni i zapobiegać nieczystym pracom szlifierskim powodującym ścieranie ruchomych części obrabiarki.
  7. Podczas szlifowania ściernic superściernych wymagane są niskie wibracje. Obrabiarka powinna być umieszczona na fundamencie antywibracyjnym, a odpowiednie środki antywibracyjne i wibracyjne powinny być podjęte. Na przykład, ściernica powinna być precyzyjnie przycięta i wyważona, a na styku maszyny i podłoża powinny być dodane podkładki antywibracyjne.