Trwa ładowanie proszę czekać ...

Środki ostrożności przy pracy na maszynach wiertniczych

10 września 2021

Podczas pracy na wiertarce należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Te ogólne zasady wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie osób pracujących przy maszynie. Nieprzestrzeganie i lekceważenie instrukcji obsługi prowadzi do nieuniknionych wypadków przy pracy, ponieważ maszyna jest eksploatowanym obiektem wysokiego ryzyka.

Przepisy te muszą być ściśle przestrzegane w miejscu pracy, a także w szkołach, technikach i uczelniach wyższych.

 

Szkolenie wprowadzające

Praca rozpoczyna się z reguły odprawą wprowadzającą. Przepisy te zawierają identyczne wymagania (standardowe instrukcje) dla wielu typów urządzeń. Podstawowe zasady i środki bezpieczeństwa:

 1. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolone osoby, które uczestniczyły we wprowadzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i zostały upoważnione do obsługi maszyny.
 2. Osoba dopuszczona do pracy musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki i zasad ślusarskich.
 3. Pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie podstawowych zasad bezpiecznej pracy.
 4. Przed dopuszczeniem do pracy przy maszynie należy obowiązkowo przeprowadzić test wiedzy i sprawdzić środki bezpieczeństwa.

Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania przepisów osoby naruszające wymagania dotyczące obsługi i bezpieczeństwa podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu i karom zgodnie z ogólnym regulaminem pracy w danym miejscu pracy.

Niezbędne zasady przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić, czy maszyna jest w dobrym stanie technicznym, pasy napędowe są osłonięte osłonami, maszyna jest uziemiona, a narzędzia są w dobrym, nadającym się do użytku stanie. Pracownikom nie wolno pracować bez odzieży ochronnej lub jeśli nie jest ona w dobrym stanie, np:

 • wszystkie guziki są zapięte (jeśli jest to szlafrok, to obowiązkowe są opaski na ramię);
 • Obowiązuje nakrycie głowy (beret lub chusta), okulary ochronne i specjalne obuwie.

Zabronione jest rozpoczynanie pracy bez upewnienia się, że maszyna jest w dobrym stanie technicznym poprzez pracę na biegu jałowym, bez obciążenia i bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich widocznych usterek brygadziście lub personelowi utrzymania ruchu.

Wymagania podczas pracy i wynikające z nich zagrożenia

Wymogi bezpieczeństwa mają charakter obligatoryjny. Obrażenia rąk mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia lub nieprawidłowego zamocowania obrabianego przedmiotu. Nierzadko zdarzają się również urazy oczu spowodowane przez latające wióry. Podczas pracy bezpośredniej (wiercenie) nie jest możliwe całkowite osłonięcie obracającego się wrzeciona i wiertła, dlatego tak ważna jest odzież ochronna i okulary ochronne. Nigdy nie zbliżaj odsłoniętej twarzy lub rąk do wrzeciona podczas jego obrotu.  Więcej znajdziesz na: http://lancuchyrolkowe.eu

Uwaga: Nie należy używać rękawic podczas pracy, po pierwsze jest to niebezpieczne dla tych ostatnich, ponieważ mogą się one zaplątać w narzędzie pracy, a po drugie jest to niewygodne.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami:

 • sprawdzić, czy przedmiot obrabiany i wiertło są pewnie zamocowane;
 • płynnie i bez szarpnięć opuścić wiertło na obrabiany przedmiot;
 • Nie smarować i nie chłodzić wiertła wilgotną szmatką, użyć specjalnej szczotki;
 • Nigdy nie hamować uchwytu rękoma podczas pracy maszyny;
 • Nie opuszczać miejsca pracy, dopóki maszyna nie zostanie całkowicie zatrzymana;
 • wyłączyć silnik elektryczny w przypadku nagłego odcięcia zasilania;
 • usunąć wszystkie zbędne materiały z podstawy;
 • nie używać uszkodzonych lub zużytych narzędzi;
 • nie należy wydmuchiwać odpadów (wiórów) powietrzem;
 • nie poprawiać obrabianego przedmiotu ani nie dokręcać wiertła lub nakrętek podczas pracy maszyny;
 • przed wierceniem.

Co robić w nagłych wypadkach

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, wymagania są następujące

 • Natychmiast zatrzymać maszynę i poinformować o usterce osobę wyższego szczebla;
 • Jeśli nie ma personelu konserwacyjnego i jeśli operator maszyny posiada specjalne przeszkolenie, należy usunąć usterkę i nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa.

W przypadku pożaru urządzenia natychmiast:

 • zadbaj o to, aby powiadomić innych i brygadzistę;
 • powiadomić służby bezpieczeństwa lub, jeśli nie posiadacie Państwo własnej straży pożarnej, zadzwonić do ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych pod numer "112";
 • jeżeli nie występuje zagrożenie życia, należy przystąpić do gaszenia pożaru;
 • Spotkać się ze strażą pożarną i upewnić się, że w pobliżu pożaru nie ma nieupoważnionych osób oraz że urządzenia są łatwo dostępne;
 • Jeśli istnieje wyraźne zagrożenie dla Twojego zdrowia i życia, opuść teren.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku

Jeśli ulegniesz wypadkowi (nawet jeśli jest to wina pracownika, który nie zastosował się do instrukcji bezpieczeństwa), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać karetkę pogotowia;
 • Podjąć środki zapobiegające wypadkom;
 • Postaraj się utrzymać miejsce pracy w pierwotnym stanie awaryjnym, takim, jaki był przed rozpoczęciem zdarzenia.

Po zakończeniu pracy nie należy natychmiast opuszczać miejsca pracy, pamiętaj:

 • odłączyć maszynę od zasilania;
 • Odłóż narzędzie na miejsce;
 • Odpadki (wióry) usuwać tylko za pomocą pędzla z pisakiem do znakowania;
 • zdjąć i odłożyć odzież ochronną, nie rozrzucać jej wszędzie;
 • w razie potrzeby nasmarować części maszyny;
 • Sprawdzić maszynę i zgłosić wszelkie usterki lub braki personelowi konserwacyjnemu lub osobie odpowiedzialnej.

Jeśli będziecie Państwo przestrzegać tych wskazówek (instrukcji bezpieczeństwa pracy) na maszynie, które są w istocie kodeksem postępowania przy obsłudze wiertarki, ochronicie siebie i innych przed wypadkami przy pracy.

Pamiętaj: nigdy nie przystępuj do pracy bez upewnienia się co do bezpieczeństwa i bez znajomości podstawowych zasad i procedur bezpieczeństwa. Nie bądź pracownikiem dysfunkcyjnym lub pozbawionym skrupułów. Instrukcje są napisane w taki sposób, aby uniknąć obrażeń i działania siły wyższej.