Trwa ładowanie proszę czekać ...

Etapy wiercenia i metody zwiększające dokładność wiercenia

1 grudnia 2021

Dobre wiercenie jest bardzo ważne dla obróbki cnc, więc ten artykuł podsumowuje kroki wiercenia i metody poprawy dokładności wiercenia, mając nadzieję, że pomoże tym, którzy go potrzebują.

Podstawowe Concept Of Drilling

W normalnych warunkach, wiercenie odnosi się do metody obróbki, w której wiertło jest używane do wykonywania otworów na wyświetlaczu produktu.

Podczas wiercenia produktu na wiertarce, wiertło powinno wykonać dwa ruchy jednocześnie.

1.Główny ruch, to znaczy ruch obrotowy wiertła wokół osi (ruch skrawania).

2.ruch wtórny, to jest ruch liniowy wiertła w kierunku przedmiotu obrabianego wzdłuż osi (ruch podający).

Podczas wiercenia, ze względu na wady w strukturze wiertła, pozostawi ślady na przetworzonych częściach produktu i wpłynie na jakość przetwarzania przedmiotu obrabianego. Dokładność przetwarzania jest zwykle poniżej IT10, a chropowatość powierzchni wynosi około Ra12,5μm, co należy do kategorii obróbki zgrubnej.

Wiercenie Operacja Proces

1. Oznakowanie:

Przed wierceniem, najpierw zrozum wymagania rysunku. Zgodnie z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi wiercenia, użyj narzędzi do narysowania linii środkowej pozycji otworu. Linia środkowa musi być wyraźna i dokładna, a im cieńsza tym lepiej. Po narysowaniu linii Użyj suwmiarki noniuszowej lub stalowej linijki do pomiaru.

2. Narysuj siatkę kontrolną lub okrągkontrolny :

Po narysowaniu linii i przejściu kontroli należy narysować siatkę kontrolną lub okrąg kontrolny z linią środkową otworu jako środkiem symetrii jako linię kontrolną podczas próbnego wiercenia, aby ułatwić kontrolę podczas wiercenia I skorygować orientację otworu.

3. Sprawdzanie i wykrawanie:

Narysuj odpowiedni kwadrat kontrolny lub okrąg kontrolny, powinieneś dokładnie udowodnić wykrawanie. Zrób małe miejsce pierwszy, zmierzyć kilka razy w różnych kierunkach linii środkowej krzyża, aby zobaczyć, czy punch jest rzeczywiście trafiony na przecięciu linii środkowej krzyża, a następnie przebić punch w prawo, okrągłe i duże, aby to dokładne. Nóż wyśrodkowany.

4. Zaciskanie:

Użyj szmaty, aby oczyścić stół maszynowy, powierzchnię mocowania i powierzchnię odniesienia przedmiotu obrabianego, a następnie zaciśnij przedmiot obrabiany. Mocowanie jest płaskie i niezawodne, zgodnie z wymaganiami, i jest wygodne do zapytania i pomiaru w dowolnym momencie. Konieczne jest zwrócenie uwagi na metodę mocowania przedmiotu obrabianego, aby zapobiec deformacji przedmiotu z powodu zaciskania.

4. Próbne wiercenie:

Wiercenie próbne musi być wykonane przed formalnym wierceniem: wiertło jest wyrównane ze środkiem otworu, aby wywiercić płytkie zagłębienie, a następnie wizualnie sprawdzić, czy płytkie zagłębienie jest w prawidłowej orientacji, a ciągła korekta jest potrzebna do wykonania płytkiego zagłębienia i koła inspekcyjnego. Współosiowy. Jeśli naruszenie jest małe, możesz zmusić obrabiany przedmiot do poruszania się w kierunku przeciwnym do naruszenia podczas podróży, aby osiągnąć stopniową korektę.

5. Wiercenie:

Wiercenie dodawane przez maszynę jest zwykle wykonywane przez ręczną operację podawania. Gdy wymagana jest dokładność azymutu wiercenia próbnego, można przeprowadzić wiercenie. Podczas ręcznego podawania, siła posuwu nie powinna powodować zginania wiertła i unikać osi otworu od przekrzywienia.

Sposoby To Ipoprawianie Drilling Aakładność

1. Wyostrz Tystem Drill Bit

Przed przystąpieniem do wiercenia należy wybrać odpowiednie wiertło do ostrzenia. Naostrzone wiertło zachowuje dokładny kąt wierzchołkowy, kąt odciążenia i kąt skosu krawędzi dłuta, długość dwóch głównych krawędzi tnących jest płaska i symetryczna względem linii środkowej wiertła, a dwie główne powierzchnie boczne są gładkie, aby ułatwić centrowanie i zmniejszyć chropowatość ścianki otworu. Krawędź dłuta i główna krawędź tnąca powinny być również odpowiednio oszlifowane (najlepiej najpierw oszlifować zgrubnie na szlifierce, a następnie wykończyć na kamieniu olejowym).

2. Dokładnie Draw Lines

Użyj linijki wysokości, aby dokładnie narysować linię. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że wzorzec jest dokładny. Podczas trasowania, kąt między kątem trasowania a płaszczyzną trasowania przedmiotu obrabianego tworzy kąt 40 do 60 stopni (wzdłuż kierunku trasowania), tak aby rysowane linie były wyraźne i równe. Zwróć uwagę na wybór płaszczyzny odniesienia do znakowania, płaszczyzna odniesienia musi być przetwarzana dokładnie, a płaskość siebie i prostopadłość do sąsiedniej powierzchni musi być zapewniona. Po narysowaniu linii poprzecznej otworu, w celu zapewnienia łatwego wyrównania podczas wiercenia, użyj dziurkacza centralnego, aby wybić punkt środkowy na linii poprzecznej (wymaga, aby punkt dziurkacza był mały, a orientacja musi być dokładna).

3. Prawidłowo Clamowanie

W normalnych warunkach, w przypadku otworów o średnicy mniejszej niż 6 mm, jeśli dokładność nie jest wysoka, użyj szczypiec ręcznych, aby zacisnąć obrabiany przedmiot do wiercenia; w przypadku otworów od 6 do 10 mm, jeśli obrabiany przedmiot jest regularny i gładki, szczypce płaskie mogą być używane do przytrzymywania przedmiotu, ale przedmiot powinien być zaciśnięty Powierzchnia jest prostopadła do wrzeciona wiertarki. Podczas wiercenia otworu o większej średnicy, szczypce płasko-nosowe muszą być zamocowane za pomocą płyty dociskowej śruby; w przypadku większych przedmiotów obrabianych o średnicy otworu 10 mm lub większej, do wiercenia otworu stosuje się metodę zaciskania płyty dociskowej.

4. Dokładne Aystalizacja

Po zamocowaniu obrabianego przedmiotu, nie należy spieszyć się z opuszczaniem wiertła, lecz najpierw wykonać osiowanie. Wyróżnia się osiowanie statyczne i dynamiczne. Tak zwane osiowanie statyczne odnosi się do osiowania przed uruchomieniem wiertarki, tak aby linia środkowa wrzeciona wiertarki i linia poprzeczna obrabianego przedmiotu były wyrównane. Ta metoda jest bezpieczna i wygodna dla początkujących, i jest łatwiejsza do uchwycenia, ale nie bierze pod uwagę huśtawki wrzeciona wiertarki, na przykład. I innych niepewnych czynników, dokładność wiercenia jest niska. Dynamiczne wyszukiwanie odbywa się po uruchomieniu maszyny wiertniczej. Podczas wyrównywania, niektóre niepewne czynniki są brane pod uwagę, a dokładność jest stosunkowo wysoka.

5. Staranne Inspekcja

Wykrywanie może dokładnie i terminowo znaleźć dokładność otworu, dzięki czemu można podjąć niezbędne środki w celu kompensacji. W przypadku otworów o wysokiej precyzji wiercenia, zwykle używamy technik wiercenia, rozwiercania i przetwarzania rozwiercania. Po wywierceniu małego otworu w pierwszym kroku, użyj suwmiarki, aby wykryć przesunięcie błędu od środka dolnego otworu do płaszczyzny odniesienia i obliczyć położenie dolnego otworu i idealnego centrum po rzeczywistym pomiarze. Jeśli błąd nie jest większy niż 0,10 mm, można go rozwiercić. Prawidłowo zwiększyć górny kąt wiertła, osłabić automatyczny efekt centrowania, prawidłowo popchnąć przedmiot obrabiany w kierunku dodatnim i stopniowo zwiększać średnicę końcówki wiertła, aby zrekompensować. Jeśli kwota błędu jest większa niż 0,10 mm, można użyć asortymentu okrągłych plików do przycinania dwóch ścian bocznych dolnego otworu, a część przycinająca powinna być połączona z gładkim przejściem dolnego otworu.