Trwa ładowanie proszę czekać ...

Obróbka ze skrawaniem

13 maja 2016

Obrabiarki CNC w znakomity sposób ułatwiły proces skrawania elementów metalowych i doprowadzania ich do odpowiedniej formy. Automatyzacja osiągnęła bardzo wysoki poziom, co jednak nie oznacza, że wszystko robi się samo po naciśnięciu jednego przycisku.

Proces uzyskiwania przedmiotu o kształcie kolistym lub bardziej skomplikowanym musi zacząć się od skrupulatnego zaprojektowania elementu w pamięci urządzenia. Sam element, który będzie obrabiany, musi zostać odpowiednio zamocowany w urządzeniu lub jeśli prowadzona będzie produkcja masowa, pojemnik podajnika obrabiarki musi posiadać odpowiednią ilość surowca do pracy. W przypadku pracy masowej, czyli wykonania więcej niż jednego elementu według wzoru, konieczne jest najpierw stworzenie prototypu. Taki prototyp, czyli pierwszy, próbny efekt obrabiania, jest następnie pieczołowicie badany pod katem realizacji założeń i wszystkie odstępstwa od normy są korygowane poprzez odpowiednie zmiany w programie obrabiania.

precyzyjna obróbka metalu Bardzo często potrzebna precyzja jest naprawdę ogromna i dlatego do badania prototypu stosuje się drogich urządzeń będących w stanie określić wymiary gotowego produktu z dokładnością do setnych części milimetra. Jeśli w danej maszynie wykorzystuje się płyny lub gazy pod wysokim ciśnieniem, konieczne może być stworzenie jej elementów z nawet większą precyzją. Uzyskanie precyzji nawet tylko zbliżonej do tego, co dzisiaj traktuje się praktycznie jako standard, byłoby zupełnie niewykonalne z użyciem klasycznych obrabiarek ręcznych. Wykorzystanie nowoczesnych skrawarek i frezarek CNC nie jest tylko wygodne, ale jest po prostu koniecznością, jeśli chce się uzyskać produkt o założonych parametrach.

Maszyna jest zawsze dokładniejsza od człowieka, nie zadrży jej ręka i będzie w stanie dokładnie podążyć za krzywizną. Praca z klasycznymi obrabiarkami zawsze niosła z sobą ryzyko przekroczenia któregoś z parametrów. Skrojenie powierzchni głębiej nawet o milimetr na dużym elemencie powoduje zniszczenie całej próbki, co wiąże się z kosztami zmarnowanego czasu i zmarnowanego surowca. Wykorzystanie urządzenia CNC pozwala na aspirowanie do miana pracy idealnej, ponieważ jeśli obrabiarka jest w pełni sprawna, możliwe jest za jej pomocą wykonanie czynności o praktycznie idealnej precyzji. Na niezawodność można liczyć dlatego, że wszystkie ruchy są w pełni automatyczne i każdy obrót obracanego elementu, zmiana narzędzia czy jego przełożenie odbywają się pod kontrolą komputera, który nie działa na wyczucie, lecz wykonuje czynności ściśle określone.