Trwa ładowanie proszę czekać ...

Inspekcja jakości i kontrola jakości dla obróbki CNC

25 października 2021

Producenci wybierają obróbkę CNC, ponieważ oferuje ona kilka korzyści. Chociaż obróbka CNC może zapewnić wyższą wydajność i mniejszą liczbę błędów niż obróbka tradycyjna, kontrola jakości jest nadal niezbędną częścią procesu produkcyjnego. Kontrola jakości i inspekcja są przeprowadzane na wszystkich etapach przetwarzania. Ponadto ważnym aspektem jest tutaj zapewnienie jakości, które różni się od kontroli jakości. Zapewnienie jakości odnosi się do procesu kontroli jakości ustalonego przez organizację i upoważnione instytucje. Obejmuje to również związane z tym dokumenty. Można zatem powiedzieć, że zapewnienie jakości to ustanowienie procesów i dokumentów, podczas gdy kontrola jakości jest realizowana regularnie lub zgodnie z wymaganiami.

Kontrola jakości jest ważnym aspektem w każdej branży - niezależnie od tego, czy chodzi o produkty, części, procesy, narzędzia czy maszyny. Niezależnie od branży, jakość produktu ma ogromne znaczenie. W celu spełnienia oczekiwań klientów, standardów handlowych i przepisów przemysłowych, SANS Machining używa różnych przyrządów pomiarowych i narzędzi do kontroli jakości części obrabianych CNC produkowanych w naszym warsztacie.

Ten artykuł omawia znaczenie takiej kontroli jakości i metod dla obróbki CNC oraz metod kontroli jakości.

Inspekcja jakości

Kontrola przeprowadzana jest na trzech poziomach, jak opisano poniżej:

Machine Tool Accuracy Test (test dokładności obrabiarki):

W tym trybie należy sprawdzić dokładność centrowania i ruchu obrabiarki. Sprawdzić różne inne parametry, takie jak orientacja wrzeciona, wspornika, osi itp. Wał główny powinien być prostopadły do stołu roboczego. Kąt i wygięcie wału muszą być dokładne. Sprawdź oś liniową.

Test części lub produktu:

W tym trybie należy sprawdzić rozmiar i położenie części. Obejmuje to również sprawdzenie parametrów, takich jak pozycjonowanie, wykończenie powierzchni i kształt. Sprawdź również tolerancje wymiarowe i geometryczne zgodnie z wymaganiami lub zastosowaniami.

Monitorowanie i kontrola procesu:

Obejmuje to sprawdzanie etapów procesu na każdym etapie w celu uniknięcia błędów związanych z procesem, które mogą prowadzić do wadliwych produktów lub niepotrzebnych opóźnień w produkcji. Istnieją różne etapy cyklu życia produktu, począwszy od ideacji lub konceptualizacji. Potem następuje projektowanie, studium wykonalności, analiza, faza produkcji próbnej, testowanie, produkcja seryjna itd. Inspekcja jakości obejmuje tutaj wszystkie poziomy.

Parametry, które należy sprawdzić podczas kontroli jakości obróbki CNC

Poniżej przedstawiono niektóre z parametrów, które należy sprawdzić podczas kontroli jakości obrabiarek CNC:

Kiedy używamy obrabiarki CNC do produkcji części, cel szybkiego prototypowania musi zostać osiągnięty. Upewnij się, że Twoja maszyna może produkować wymagane produkty i prototypy.

Należy dążyć do uzyskania wąskich tolerancji i upewnić się, że maszyna zapewnia wymaganą dokładność i utrzymuje najmniejszą przestrzeń na błędy.

Sprawdź wrzeciono na urządzeniu CNC

Upewnij się, że maszyna jest dokładnie skalibrowana, mogą to stracić z czasem.

Jeśli nie masz dobrze wyposażonego personelu QC, poszukaj profesjonalnego dostawcy usług testowania.

Zapisz wyniki kontroli i zapisz je dla przyszłego odniesienia.

Wybierz poziom certyfikacji ISO; zapewnia to pewien stopień wiarygodności.

Jeśli zlecasz tę funkcję na zewnątrz, sprawdź wiarygodność dostawcy usług i utrzymuj z nim otwartą komunikację.

Kontrola jakości

Dlaczego kontrola jakości jest ważna?

Kontrola jakości to kompleksowa inspekcja produktów i procesów produkcyjnych. W obróbce CNC, kontrola jakości jest niezbędna do zapewnienia, że wytwarzane produkty spełniają standardy i wymagania przedsiębiorstw, przemysłu i klientów. Ponadto, właściwa kontrola jakości części CNC pozwoli uniknąć wadliwych produktów, zminimalizować ryzyko, zapewnić dokładność wymiarową i jakość, zaoszczędzić zasoby, obniżyć koszty i poprawić wydajność. Jest to dobre zarówno dla producentów, jak i klientów.

Dlatego powinniśmy zacząć od zdefiniowania i ustanowienia standardów jakości dla każdej części, aby ustanowić skuteczny system kontroli jakości. Niezbędny jest również profesjonalny personel kontroli jakości i inspekcji.

Jak przeprowadzać kontrolę jakości?

Komunikacja z klientem

Skuteczna komunikacja z klientem jest podstawowym elementem do osiągnięcia zadowolenia klienta. Czy to w procesie produkcji, czy po wysłaniu próbek, skuteczna jest komunikacja z klientami w odpowiednim czasie. Nabywcy i klienci mają jasne wymagania dotyczące specyfikacji i funkcji produktu. Po otrzymaniu zapytania od klienta, skontaktujemy się z nim tak szybko, jak to możliwe i podamy bezpłatną ofertę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli coś jest nie tak, natychmiast dostosujemy rozwiązanie. Jeśli masz specjalne wymagania, proszę poinformować z wyprzedzeniem.

Zrozumieć projekt produktu

Kiedy klient wysyła rysunek CAD produktu końcowego, inżynier musi przeanalizować projekt w szczegółach, zrozumieć specyfikacje produktu klienta i wymagania, i sprawdzić każdy szczegół przed produkcją. Zastosujemy najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie do obróbki Twoich części, będziemy kontrolować czynniki w całym procesie obróbki CNC i zapewnimy, że wymagania są spełnione.

Produkt i usługa

Procedury monitorowania i pomiarów dla wszystkich precyzyjnie przetworzonych produktów są zdefiniowane w rysunkach i specyfikacjach, routerach produkcyjnych, dokumentach przetargowych oraz procedurach kontroli i testowania.

Weryfikacja zakupionych produktów

Wszystkie zakupione produkty są kontrolowane wizualnie przez inspektora odbierającego. Wyznaczone produkty podlegają również bardziej szczegółowym technicznym kontrolom jakości (QC).

Proces Inspekcja

Kontrola procesu przyjmuje formę kontroli pierwszego artykułu i kontroli operatora w celu zapewnienia naszej jakości i terminowego dostarczania klientom zrealizowanych zamówień.

Końcowa Inspekcja

Gotowe produkty CNC przechodzą końcową kontrolę QC. Po pierwsze, inspektor potwierdza, że wszystkie określone i procesowe kontrole zostały zakończone. Następnie przeprowadza pozostałe inspekcje i testy, aby skompletować dowód zgodności produktu. Wyniki wszystkich inspekcji i testów zostaną zapisane, a tylko produkty, które pomyślnie przejdą proces kontroli końcowej, zostaną zapakowane i wysłane.

Operator będzie obsługiwał część końcową po przetworzeniu. Istnieją różne zaawansowane narzędzia pomiarowe, które mogą być używane do wielu pomiarów inspekcyjnych, takich jak rozmiar, twardość, kolor, tolerancja, itp.

Wszystkie nasze obrabiane części są kontrolowane pod względem jakości, aby zapewnić wysoką precyzję i dokładność. Zwracamy uwagę na szczegóły i zadowolenie klienta, dlatego niezależny dział kontroli może przeprowadzać konsekwentne kontrole każdej części, aby zapewnić wysoką jakość i precyzję wszystkich produktów.

Nasz kierownik fabryki od ponad 15 lat zajmuje się obróbką precyzyjną i przemysłem zarządzania i ma bogate doświadczenie w branży złączy, przemyśle medycznym i powiązanych branżach motoryzacyjnych w Japonii, Europie i Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie jest odpowiedzialny za jakość produkcji, zarządzanie produkcją i ustalenia harmonogramu, a także odpowiada za pilne produkty. Zapewnia rozsądne sugestie dla projektów klientów i produktów problemowych i pomaga klientom rozwiązywać problemy awaryjne na miejscu wiele razy.

Ponadto, dyrektor generalny firmy był wcześniej nadzorcą technologii warsztatowej Foxconn i obróbki. On ma dobre zrozumienie produktów i sformułował ścisły system kontroli jakości. To jest zapewnienie klientom stabilnej jakości i doskonałą obsługę.

Dowiedz się więcej na: http://lancuchyrolkowe.eu